“Youtube Açıldı” Haberleri Gerçeği Yansıtmıyor

 

 

 

 

 

 

 

 

BASIN BÜLTENİ

Youtube.com internet Sitesi ile lgili Açıklama.

Telekomünikasyon Kurumu, Ankara, 27.08.2008

Bazı basın ve yayın organlarında; YouTube internet sitesinin açıldığına dair haberlere yer
verildiği görülmüştür.

Bu haberlerin kamuoyunu yanıltıcı mahiyette bulunması nedeniyle, aşağıdaki açıklamanın
yapılmasına ihtiyaç duyulmutur.

YouTube internet sitesinin engelleme işlemleri mahkeme kararlarıyla gerçekleştirilmiştir.
5651 sayılı yasanın 8. maddesinin 9. fıkrasında yeniden açılma usulüne yer verilmiş olup bu yasal
prosedür çerçevesinde tekrar açılması mahkeme kararıyla mümkün olabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.

 

http://www.tk.gov.tr/Basin_Duyurular/Bulten/2008/youtube270808.pdf

Reklam